Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Internetipunktide kasutuseeskiri

Kinnitatud Tõstamaa Vallavalitsuse
19.06.2001. a. määrusega nr. 4

 

TÕSTAMAA VALLA AVALIKE INTERNETIPUNKTIDE KASUTUSEESKIRI

·       Internetipunkti kasutamise eelduseks on arvuti ja interneti eelnev kasutusoskus.

·       Arvuti kasutusõigus antakse isikut tõendava dokumendi alusel kõigile soovijaile, üldjuhul alates 12. eluaastast, kes on tutvunud @ kasutuseeskirja- ja juhendiga, kohustub neid täitma ning on andnud selle kohta allkirja.

·       Arvuti kasutamisaeg ühele külastajale on üldjuhul kuni 1 tund päevas, soovijate puudumisel kauem.

·       Arvuti kasutamise aega on võimalik ette registreerida kuni 7 päeva ette, maksimaalselt 1 tunniks korraga.

·       Üle 10-ne minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.

·       Igal arvutil on korraga ainult 1 külastaja, austades teiste inimeste privaatsust ja käitudes korrektselt internetis.

·       @ kasutaja peab tõrgetest programmi käivitamisel, arvuti riketest jm. probleemidest koheselt teavitma raamatukogu töötajat.

·       Keelatud on töökohal süüa, juua, arvutit vooluvõrgust välja lülitada, salvestada arvuti kõvakettale, kasutada kaasatoodud diskette.

·       @ kasutamise ja printimise eest tuleb tasuda vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Printimine tuleb eelnevalt kokku leppida raamatukogu töötajaga.

·       Kasutaja poolt tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja.

·       Raamatukogutöötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust, isikut tõendavat dokumenti, nõuda eeskirjade eiramise korral töö lõpetamist ja muuta vajaduse ning võimaluse korral arvutikasutamise aega.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161