Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
»TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Aasta tegu erinevatel aastatel

2016
Aasta tegu - Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal
II Ermistu puhkeküla areng, loodusõpe-matkad, seminarikuur
III Disc-golfi pargirada
4. Tõstamaa kooli 7. klassi võistkond  Nuputa võistlusel Eestis 2. koht
5. Kõpu kiriku tornikatus  ja üritused
6. Kaduva kino päev
7. Suveteater Karlsonson
8. Liina Laasma – osalemine OM-il, Eesti rekord, Pärnumaa parim naissportlane
9. Kaidi Feldmann kantriplaat
10. Tõstamaa segakoori taastamine
11. Munalaiu uuendatud sadamahoone

2015
Aasta tegu - Lepaspää – Kihlepa tee remont ja mustkate

II Swedbank pangaautomaat Tõstamaale
III Lasteaia kapitaalremondi lõpetamine
4. 5 aastat Tõstamaa suveteatrit, etendus Skvottijad
5. Tõstamaa mõisakooli arendusprojekt
6. Sooselja talu uus viljakuivati
7. Vaiste Rannahäärber Maakodu konkursi võitja
8. Näiteringi etendus Atentaat
9. Kõpu kiriku katus kapitaalremont
10. Manija majaka rekonstrueerimine
11. Tõhela kultuur ja järvemängud
12. Ermistu ohvrikivi ümbruse korrastamine

2014
Aasta tegu - OÜ Grüne Tekstiil  käivitamine, koostööprojekt

II Liina Laasma Eesti rekord, Pärnumaa parim naissportlane
III Suveteateri etendus  Tsepeliin
4. Kinomuuseumi tegevus, kinoõhtud
5. Tõstamaa näiteringi tegevus
6. Manija muuseumihoone 1. Järk
7. Tõstamaa kaupluse ehitus FoodMarketiks
8. Tõstamaa mõisa tegevus haridus-kultuurikeskusena, koostööprojekt
 
2013
1. Aasta tegu - Tõstamaa suveteater 2013, etendused „Vanameestesuvi“, „Surm, sünd ja laulatus“, stiilne teatripuhvet
2. Liina Laasmaa Eesti rekord  62.50 naiste odaviskes, osalemine MM-il, Pärnumaa parim naissportlane
3. Apteegi taasavamine ühel päeval nädalas
4. Maria talu ratsamaneez, Jõuluvana talu, Oktooberfest, Kõpu kiriku tegevus
5. Tõstamaa komando Pärnumaa päästjate kutsemeisterlikkuse võistluste võitja
6. Värati  tee  mustkate
7.-8. Tõstamaa hooldekodu remont
Ermistu puhkeküla tegevus
9. Räimewest
10. Vallapäevad, haridus 125
11. Munalaiu sadama kaid  ja süvendus, ca 2 milj. EUR
12. Tõstamaa jooks 30  
13. Rahvamaja remondi lõpetamine, ventilatsiooniprojekt
14. RMK  Tõstamaa ja Potsepa  maaparandussüsteem, ca  1miljon eurot, pindala 1155 ha, teed 12,65 km 
15. Tõstamaa mõisasauna remont
16. Sooselja talu uus kombain
17. Värati paadisadama ehitus

 
2012
Aasta tegu - Tõstamaa mõisakooli pea- ja tallidemaja kütte-ventilatsioonisüsteemi ja katlamaja ehitus CO2 projekti vahenditega
II Hooldekodu remont
III Tõstamaa – Tõhela tee mustkate
4. Käsitöökeskuse tegevus ja kaupluse avamine
5. Tõstamaa päästekomando jätkamine ja depoo remont CO2 projekti vahenditega
6. Valgustatud suusa- ja terviserada
7. Lasteaia mänguväljak
8. Mõisaetendus „Surm, sünd ja laulatus“
9. Leader tegevus vallas, 42 projekti
10. Lao kalasadama remont
11. Püsinäitus „Kino ajalugu esemetes“ mõisakeldris
 
2011
Aasta tegu - Liina Laasma juunioride meistritiitel odaviskes ja koostöö treener Jaan Tammega
II Tõstamaa mõisaetendus „Pruutide kool“
III RäimeWest
4. Cotze söögimaja avamine
5. OÜ Sufe poolt KIK-i projektidega Tõstamaa veesüsteemi ja küttetrasside rekonstrueerimine
6. Tõstamaa Tervisekeskus Eesti 24 parema hulgas
 
2010
Aasta tegu - Noortekeskuse ehitus
II Käsitöökeskuse tegevus ja uued ruumid
III Liina Laasma spordiaasta
4.Rahvamaja saali renoveerimine (Külade meetme projekt)   
5.Riigikaitsepäev Tõstamaal (Kolonel Lauritsa mälestuskivi, näidislahing jne.)  
6.Tõstamaa vald Rannamängude võitja       
7.Madis Veskimägi filmitegevus (Film Haigrupäev jt.)     
8.Toomas Mitti fototegevus (Tõstamaa kalender jne.)     
9.Tõstamaa mõisapargi korrastamine (KIK projekt)     
10. Tõhela järvepäev         
11. Maret Palusalu koidulauliku konkursil Eesti III (Pärnu I)    
12. Tõhela meierei päevakeskuseks ümberehituse jätkumine     

2009
Aasta tegu - Liina Laasma Eesti rekordid U 18 neidude odaviskes ja võidud  Olümpiapäevadel Helsingis ja Koolinoorte Gümnasiaadil Kataris

2008
Aasta tegu - Ehitajate tee rekonstrueerimine
II Liina Laasmaa Eesti noorterekordid odaviskes
III Valla puhkekohtade korrastusprojekt
4. Lasteaia 2. rühma renoveerimine ja parkla
5. Hooldekodu ehitusprojekti valmimine
6. Viie valla jäätmeveokonkursi korraldamine
7. Hõljuki soetamine
8. Manija sadama uus praamikai ja aparell
9. Valla üldplaneeringu kehtestamine
10. Vaike Hangu raamat „Männikuste küla“
11. Tõstamaaa kiriku uus katus
12. Tõhela külabussi renoveerimine
13. Metsaprojekt
14. T69, Eesti parim tudengibänd
15. Seliste kiriku kujusein

 

2007
Aasta tegu - Tõstamaa vee- ja kanalisatsioonitrasside laiendus  
II Lasteaia remondiga alustamine ja 1. rühma renoveerimine
III Medalid Tõstamaa koolis     
4. Seliste meierei korrastamine     
5. Ujumissillad supluskohtadesse      
6. -7. Tervisekeskuse tegevus ja uus röntgeniaparaat   
Liina Laasma Eesti rekord tüdrukute B klassi odaviskes  
8. Bensiinijaama uus teenindushoone     
9. Rahvamaja kohviku- ja riietusruumide remont     
10. Kavaru paadisadam-külakeskuse ehitus     
11. Pootsi kuuri korrastamine       
12. Comeniuse projekt Tõstamaa koolis      
13. Manija majapidamisteni viivate teede remont 

 

2006
Aasta tegu - Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamine (Tõstamaa veetrass, Tõhela kanalisatsioonitrass; Seliste kortermaja vee- ja kanalisatsioonisüsteem, Pootsi kortermaja veesüsteem)
II
Pootsi veski korrastamine                                                                  
III
Tõstamaa muuseumi käivitamine                                                                    
4.
Rauakaupluse taasavamine                                                                
5.
Tõstamaa mõisa turismiinfopunkt käivitumine                                      
6.
Pootsi saun                                                                                          
7.-8. Raamat Tõstamaa vaatamisväärsused                                                             
7.-8. Tõstamaa vallaleht                                                                            
9.   Tõstamaa ilusalongi avamine                                                                
10. Munalaiu sadamahoone                                                                                    
11. Juurikute elamu katuse ehitus sotsiaalabi korras                                                 
12. Raamat Omar Volmer Tõstamaa kihelkonna ajalugu XIII – XX saj.       
13. Tõstamaa raamatukogu remondi II järk                                                             
14. Manija sadama paadikai                                                                                   
15. Tõstamaa kooli kuur                                                                            
16.-17. Raamat Vaike Hang Häidaste küla                                                             
16.-17. Tõhela laululava    
18. Noorpere Pilvi ja Enno maja ehitus
19. Tõhela kauplus                

2005
Aasta tegu - Valla heakord (Pärnumaa kauneim kool Tõstamaa. Pärnumaa heakorrakonkursi võitjad
Tõhela külakeskus ja Tõstamaa alev, ümbrusest hoolivad inimesed)

II Tõstamaa bussijaama korrastamine                                
III Tevisekeskuse tegevus ja Madis Veskimägi 10             
4.    Vallateedel korrastamine                                                  
Karbiküla, Metsa tn. ja Kavaru mustkate
Kruusakatete parandused,
Erateede toetus Alu karjääri II järk
5.    Tõhela mustkatte ehitus, Pärnu Teedevalitsus            
6.    Tõhela kaupluse taasavamine                                          
7.    Tõhela Farmid OÜ tegevus ja investeeringud                 
8.    Vallapäevad 2005                                                                  
9.    Tõstamaa vald (Pärnumaa koolitussõbralikum omavalitsus, Pärnumaa kodanikuühiskonna arendamise aasta tegija)
10. Tõstamaa kalender 10                                                          
11. Vallaleht 10                                                                              
12. Tõstamaa fotokonkurss                                                         
13. Manija projektid (sadamakuur, traktor, tee)                        
14. Tõhela ja Pootsi pumbajaamade remont                           
15.  Töötute rehabilitatsioonikeskuse loomine                        
16. Kihnu väina merepargi keskuse loomine                            
Jahimeeste koda
Kastna kirik 

 

2004
Aasta tegu - Tõstamaa kooli remondi lõpetamine                               
II Alu karjääri avamine - Tõhela tee ja vallateed                   
III Pootsi laat ja rallid                                                                   
4. Valla heakord                                                                            
5. Seliste - Pärnumaa aasta küla                                              
6. Vallapäevad Tõstamaa mõis 200                                         
7. Tõhela laste mänguväljak                                                     
8. Seliste kiriku siseremont                                                      
9. Vallamaja -Lucia teelaiendus jalakäijatele                        
10. Tõhela Farmid OÜ                                                               
11. Taltsi talu tegevus                                                                
12. Teeristi poe taasavamine                                                   
13. Seliste internet                                                                        
14. Ermistu külapäev                                                                    
15. Kastna kiriku remont                                                              
16. Tõhela kodukohapäev
17. Vaike Hangu raamat Alu küla      

 

2003
Aasta tegu - Kooli kõnnitee                                                                       
II Tõstamaa katlamaja                                                          
III Kooli remont - I korrus ja kelder                                        
4.   Endise vana kõrtsi kasutuselevõtt                                

5.   Jäätmepunkt                                                                      
6.   Tõhela – Pärnumaa aasta küla                                     
7.   Pootsi soparallid                     
8.   Pootsi avalik internetipunkt                                            
9.   Lasteaia köök                                                                   
10.  Laste mänguväljak                                                        
11. Taltsi talu – metsamajanduskonkursi võitja                
12. Seliste külatoa tegevus                                                   
13. Shalomi tegevus                                                              
14. Kastna kiriku säilitusremont                                          
15. Jõusaal                                                                               
16. Vallapäevad 2003                                                                       
Pärnumaa suvemängud                
Kõpu, Vihakse, Puti teede remont
Tõhela veetrass
Avahooldussüsteemi ja –töötaja rakendumine
Rahvamaja, lasteaia, Tõhela saalide põrandad
Tõstamaa rahvamaja tegevus
Konstaabli rakendumine

 

2002
Aasta tegu - Tõstamaa joogivesi puhastussüsteem                                                             
II Juta Nõmme korjandus Göteborgis ja selle abil tehtud Seliste kiriku välisremont.
III Shalomi keskuse tegevus                                                                                    
Hooldekodu uus katus ja välisremont                                                                   
Tõhela külaseltsi tegemised                                                                                    
Tõstamaa alevikeskuse jalgteed ja Päästeameti esise asfalteerimine         
Pootsi romurallid ja laadad                                                                                      
Tomek Jaansoo tegevus Tõstamaa töökojas                                                      
Tõhela muuseumitoa loomine ja tegevus                                                            
Puhkpillistuudio tegevus                                                                                          
Tõstamaa matkarada                                                                                               
Exwoodi puidutööstuse tegevus Tõhelas                                                             
Diagnostikakeskus                                                                                                    
Valla teed                                                                                                                     
Vaike Hangu raamat Leelaste küla                                                                        
Seliste külatoa tegemised
Tõhela biopuhasti rekonstrueerimine
Tõhela kodukohapäev
Tõstamaa kooli õpilaskodu ehitus
Tõstamaa vallapäevad
Valla prügimäe rekultiveerimine
Võidu tee remont

Tõstamaa valla esindus Rannamängude võitja

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161