Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2006

 • Veel vanemate volikogu istungite kohta loe infot  valla lehestvõi küsi vallamajast
 • Lisaks siintoodule on igas valla lehes samuti ülevaade igast istungist
 • Oktoobrist 2005 on kõik volikogu vastu võetud otsused ka kodulehel, vaata Dokumendid

27.  jaanuar  
Päevakorras:

1. Vallavanema infominutid                                                                                Toomas Rõhu
2. Valla vapimärgi nominentide valimine                                                         Heino Tamm
3. EMOL-i  esindajate valimine                                                                          Toomas Rõhu
4. Detailplaneeringu algatamine                                                                       Kerli Brandt
5. Maatoimingud                                                                                                    Helle Vahemäe
6.   Manija saarevanema statuudist  ja saare üldkogu  reglemendist       Sulev Alas
7.  Alatiste komisjonide tegevuskavad                                                             Komisjonide esimehed
8.  Vallavara võõrandamine                                                                                Toomas Rõhu
9. Hooldekodu kohatasu muutmine                                                                  Karin Randmäe
10.  Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine                                          Enda Väli
 11. 2006. aasta eelarve II lugemine                                                                 Karin Randmäe

10. veebruar
Päevakorras

 1. Vallavanema info                                                                         Toomas Rõhu
 2. Külavanema statuudi muutmine
 3. Maatoimingud                                                                               Helle Vahemäe
 4. Valla vapimärgi saajate nimetamine                                       
 5. Valla turismiprojektist                                                                 Toomas Rõhu
 6. Vallavara võõrandamine                                                             Toomas Rõhu
 7. Toimetulekutoetuse eluasemekulude 
  arvestamise piirmäärade   muutmine
                                       Enda Väli
 8. Vallavalitsuse teenistujate koosseisu kinnitamine              Toomas Rõhu
 9. Valla 2006.a. eelarve III lugemine                                             Karin Randmäe

31. märts
Päevakorras

 1. Vallavanema info                                                                            Toomas Rõhu
 2. Pärnu Lahe Partnerluskoja tegevusest                                     Krista Habakukk
 3. Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud
  jäätmeveo rakendamise juhend                                                 Kerli Brandt                                    
 4. Jäätmeeeskirja muutmine                                                           Kerli Brandt
 5. Jäätmekava muutmine                                                                 Kerli Brandt
 6. Omaalgatustoetuste määramise ja maksmise kord             Kerli Brandt
 7. Detailplaneeringute algatamine                                                 Kerli Brandt
 8. Aleviku tänavanimede kinnitamine                                             Helle Vahemäe
 9. Maatoimingud                                                                                 Helle Vahemäe
 10. Kihnu Väina Merepargi põhikirja muutmine                             Heiki Luhamaa

 28. aprill
Päevakorras:

1. Hariduse arengukavast                                                                    Toomas Mitt
2. Teehoiukavast                                                                                    Toomas Rõhu
3. Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud 
 jäätmeveo rakendamise juhend                                                        Kerli Brandt   
4.  Jäätmekava muutmine                                                                    Kerli Brandt
5. Detailplaneeringu algatamine                                                        Kerli Brandt
6. Maatoimingud                                                                                    Helle Vahemäe                               
7. Vallavanema info                                                                              Toomas Rõhu

02. juuni
Ringkäik Tõstamaa Hooldekodus, ülevaade asutuse tegevusest. Järgneb istung vallamajas.
Päevakorras:

 1. Vallavanema info                                                                           Toomas Rõhu
 2. Valla 2005. a  majandusaasta aruande kinnitamine             Karin Randmäe
 3. Pärnu Lahe Parnerluskojas osalemise tasu määramine    Toomas Rõhu
 4.  Maatoimingud                                                                                Helle Vahemäe
 5. Jäätmevaldajate registri asutamine
  ja põhimääruse kinnitamine                                                       
  Kerli Brandt

26. juuli
Päevakorras:

 1. Tõstamaa valla üldplaneeringu 
  eskiisprojekti esmaesitlus                                              
  planeeringu konsultant   Valdeko Palginõmm
 2. Maatoimingud                                                                      maanõunik  Helle Vahemäe
 3. Investeeringuteks vahendite suunamine
  sihtasutusele Tõstamaa Mõis                                          
  pearaamatupidaja Karin Randmäe
 4. Eevi Kotti korteriomandi seadmise probleemidest      vallavanem Toomas Rõhu
 5. Vallavanema info                                                                 vallavanem Toomas Rõhu

15. september
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Valijamehe valimine presidendi valimiskogusse
 3. Vallavara võõrandamine
 4. Maatoimingud
 5. Koonga valla üldplaneeringu kooskõlastamine
 6. Detailplaneeringute algatamine
 7. Arengukava läbi vaatamine

17. november
Päevakorras:

 1. Vallavalitsuse info
 2. Ehitajate tee üleandmisest  riigiteeks ja koolimaja  teelõigu munitsipaliseerimine
 3. Raamatukogude kasutamise eeskirjad
 4. Valla arengukava koostamisest
 5. Manija sadama üleandmisest AS-le Saarte Liinid
 6. Kooli võimla ehitus ja lasteaia  ja hooldekodu renoveerimine
 7. Maatoimingud
 8. Vallavara võõrandamine
 9. Finantsküsimused

22. detsember
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Detailplaneeringute algatamine
 3. Valla üldplaneeringu vastuvõtmine
 4. Maatoimingud
 5. Finantsküsimused (2007.a. eelarve tutvustus, 2006.a. lisaeelarve, laenu võtmisest)
 6. Volituste andmine korraldatud jäätmeveoga seotud lepingu sõlmimiseks
 7. Esindajate määramine  Kihnu programmi
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161