Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
»TURISM
  Loodusväärtused
  Matkarada
  Hooned
  Tõstamaa mõis
  Pootsi keskus
  Majutus
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Valla väärtuslikud maastikud

Allpool nimetatud valla väärtuslikud maastikud selgitati välja maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" koostamise käigus. Nimetatud töös on vaadeldud maastike väärtusi inimese seisukohalt, so maastiku võimet rahuldada inimeste ökoloogilisi, esteetilisi ja majanduslikke vajadusi.
Tõstamaa valla kaunid kohad, vaatamisväärsused (mitte ainult looduslikud) jäävad valla väärtuslike maastike aladele. 

Maastikud on välja selgitatud mitmete oma ala spetsialistide poolt ning lõpuks ka valla elanike heakskiidul. Kuna see planeering hõlmas kogu maakonda, siis maastike valikul on lähtutud eelkõige Pärnumaa eripärast ning maastike kultuur-ajaloolisest, esteetilisest, loodus-, identiteedi- ja puhkeväärtusest. Väärtuslike maastike lõplik valik on tehtud järgmiste kriteeriumide alusel: erinevate väärtuste suur kokkulangevus alal, alade tüüpilisus või esindatus Pärnumaal, kättesaadavus ja ligipääsetavus ning alade populaarsus kohalike elanike seas. Lisaks määratleti ilusad teelõigud ja silmapaistvalt ilusat loodusvaadet pakkuvad kohad.

Ei ole olemas absoluutselt väärtuslikke või väärtusetuid maastikke, sest igal maastikul on oma tähtsus konkreetses ajas ja ruumis. Küll on võimalik määratleda maastikke, millel on teatud aspektidest lähtudes teistest suurem väärtus ning mis seetõttu väärivad säilitamist, hooldamist ja meie kõrgendatud tähelepanu.

Manija - Liu rannikumaastik hõlmab Manija saare, mandri rannikuala Munalaiust kuni Liu ninani ja nende vahele jääva madala kivise mereala. Maismaast suure osa võtavad enda alla pärandkultuurmaastikud - rannaniidud. Piirkonda jäävad ajaloolised mälestised on kirikuase ja 14.-18. sajandi kalmistu Kirikunukk Liu ninal. Loe pikemalt...           

Looklev maantee Lindilt kuni Tõstamaani kulgeb vanal rannaluiteseljakul. Seliste kohal hargneb luitestik kaheks, maantee kulgeb edasi merepoolsel ahelikul. Teine ahelik eemaldub ja kulgeb rööbiti teega Tõstamaa alevikust mööda otse Kastna poole. Loe pikemalt...

Tõstamaa-Värati piirkond jääb tervikuna Kihnu väina mereparki ning hõlmab Tõstamaa poolsaare kõrgustiku lainja luiteahelike vöö, sopilise rannikutasandiku ja Tõstamaa laiud. Rannaala reljeefis vahelduvad madalad alad suhteliselt kõrgemate rannavallide ja luidetega. Loe pikemalt...

Ermistu-Tõhela järvemaastik hõlmab Ermistu ja Tõhela järved, neid ümbritsevad sood ja Tõhela külamaastiku. Maastikku iseloomustab puutumata loodus, hõre asustatus, vaikus ja rahu. Kalarikkad järved on kujunenud meelispaigaks kalameestele. Loe pikemalt...

Kastna-Vaiste piirkond hõlmab Tõstamaa - Varbla maanteest mere poole jääva Kastna poolsaare koos kauni mererannaga. Poolsaare läänepoolne rand on kivine, rannavallil kasvavad kõrged kadakad moodustavad uhke kadakasalu. Osaliselt on säilinud maatõusu ja omaaegse väga intensiivse karjatamise tingimustes kujunenud rannaniidud. Loe pikemalt...

Nätsi-Võlla soomaastiku moodustavad Nätsi - Võlla raba loodus­­kaitseala koos ümbritsevate metsaaladega ning rabast lõunasse ja edelasse jäävad moreenseljakud. Ligi 11 000 hektarit suur raba jääb Tõstamaa poolsaare kõrgustikutagusesse nõkku. Edelast on raba leviku piiriks Köössa - Alu - Murru moreenikuhjatis. Rabast loodesse jäävad Viruna puisniidud. Loe pikemalt...

 

Kaunid teelõigud
Silmapaistvalt ilusa vaatega kohad

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee