Avaleht-uudised   Külalisteraamat   Lingid   Teabenõue   Vallaleht   Kontakt   Sisukaart           


ÜLDINFO
VALLA KAART
VALD TUNNUSTAB
»KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
AIP, WIFI
PANGABUSS
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
VEEPROGRAMM
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
VEEBIKAAMERA
ILM TÕSTAMAAL
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID

Külad

Valla territooriumil asub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh asustatud saar Manilaid. Tõstamaa vallas elab 2014. aasta 1. jaanuari seisuga 1387 inimest. 

Valla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, mis on üks Pärnu maakonna kolmanda astme keskustest.
Lisaks Tõstamaale on vallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad Kõpu - Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. Küladele on külarahvas valinud külavanemad.

Valla tegutseb mitmeid külaseltse - Tõhela,  Kastna, Seliste ja Kavaru (vt külaseltside kontaktandmeid...).

Valla elanikud, ettevõtjad, valla allasustused on aktiivsed, ametlikult lisaks külaseltsidele tegutsevad kolm kogudust, neli sihtasutust  ning ka teisi erinevatel eesmärkidel loodud arenduskeskuseid-seltse

Lisaks on valla elanikud aktiivsed mitmete ülemaakonnaliste mittetulundusühingute, sihtasutuste tegevuses (MTÜ Pärnumaa Kodukant, MTÜ Pärnu Lahe Partnerlusgrupp, SA Kihnu Kultuuriruum ).

 
Tõstamaa piirkonna külad
Tõstamaa alevik 527
Värati 23
Lõuka 46
Ermistu 60
Tõlli 49
Kastna piirkonna külad
Kastna 53
Rammuka 20
Ranniku 26
Seliste piirkonna külad
Seliste   158
Päraküla 10
Pootsi piirkonna külad
Pootsi    76
Peerni 27
Lao  29
Kõpu 14
Kavaru 48
Manija 47
Tõhela piirkonna külad
Tõhela   40
Männikuste 98
Kiraste 15
Alu 16
kindla aadressita 5
Elanike arv Tõstamaa vallas            1387

01.01.2013 oli valla elanike arv 1400.
01.01.2012 oli valla elanike arv 1452.

        

 

Proovi oma teadmisi Tõstamaa valla 10 asustatud punkti äraarvamisega:
http://pildid.tostamaa.ee/doc/opituba/tostamaa.swf
Juhis
: sikuta hiirekursoriga asula nimi õigesse ristkülikusse
Mängu valmistas Toomas Mitt. Mäng näeb välja selline:

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee