Avaleht-uudised   Külalisteraamat   Lingid   Teabenõue   Vallaleht   Kontakt   Sisukaart           


ÜLDINFO
VALLA KAART
VALD TUNNUSTAB
»KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
VEEBIKAAMERA
ILM TÕSTAMAAL
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID

Külad

Valla territooriumil asub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh asustatud saar Manilaid. Tõstamaa vallas elab 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 1334 inimest. 

Valla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, mis on üks Pärnu maakonna kolmanda astme keskustest.
Lisaks Tõstamaale on vallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad Kõpu - Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. Küladele on külarahvas valinud külavanemad.

Valla tegutseb mitmeid külaseltse - Tõhela,  Kastna, Seliste ja Kavaru (vt külaseltside kontaktandmeid...).

Valla elanikud, ettevõtjad, valla allasustused on aktiivsed, ametlikult lisaks külaseltsidele tegutsevad kolm kogudust, neli sihtasutust  ning ka teisi erinevatel eesmärkidel loodud arenduskeskuseid ja seltse.

Lisaks on valla elanikud aktiivsed mitmete ülemaakonnaliste mittetulundusühingute, sihtasutuste tegevuses (MTÜ Pärnumaa Kodukant, MTÜ Pärnu Lahe Partnerlusgrupp, SA Kihnu Kultuuriruum).

 

 
Tõstamaa piirkonna külad    
Tõstamaa alevik   493
Värati   25
Lõuka   47
Ermistu   59
Tõlli   46
Kastna piirkonna külad    
Kastna   49
Rammuka   20
Ranniku   28
Seliste piirkonna külad    
Seliste     146
Päraküla   8
Pootsi piirkonna külad    
Pootsi      67
Peerni   24
Lao    30
Kõpu   13
Kavaru   49
Manija   50
Tõhela piirkonna külad    
Tõhela     43
Männikuste   91
Kiraste   14
Alu   18
kindla aadressita   14
Elanike arv Tõstamaa vallas              1334

01.01.2015 oli valla elanike arv 1358
01.01.2014 oli valla elanike arv 1387
01.01.2013 oli valla elanike arv 1400.
01.01.2012 oli valla elanike arv 1452.

        

 

 

 

Proovi oma teadmisi Tõstamaa valla 10 asustatud punkti äraarvamisega:
http://pildid.tostamaa.ee/doc/opituba/tostamaa.swf
Juhis
: sikuta hiirekursoriga asula nimi õigesse ristkülikusse
Mängu valmistas Toomas Mitt. Mäng näeb välja selline:

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee