Avaleht-uudised   Külalisteraamat   Lingid   Teabenõue   Vallaleht   Kontakt   Sisukaart           


ÜLDINFO
VALLA KAART
VALD TUNNUSTAB
»KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
AIP, WIFI
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
VEEBIKAAMERA
ILM TÕSTAMAAL
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID

Külad

Valla territooriumil asub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh asustatud saar Manilaid. Tõstamaa vallas elab 2015. aasta 1. jaanuari seisuga 1358 inimest. 

Valla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, mis on üks Pärnu maakonna kolmanda astme keskustest.
Lisaks Tõstamaale on vallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad Kõpu - Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. Küladele on külarahvas valinud külavanemad.

Valla tegutseb mitmeid külaseltse - Tõhela,  Kastna, Seliste ja Kavaru (vt külaseltside kontaktandmeid...).

Valla elanikud, ettevõtjad, valla allasustused on aktiivsed, ametlikult lisaks külaseltsidele tegutsevad kolm kogudust, neli sihtasutust  ning ka teisi erinevatel eesmärkidel loodud arenduskeskuseid-seltse

Lisaks on valla elanikud aktiivsed mitmete ülemaakonnaliste mittetulundusühingute, sihtasutuste tegevuses (MTÜ Pärnumaa Kodukant, MTÜ Pärnu Lahe Partnerlusgrupp, SA Kihnu Kultuuriruum ).

 

 
Tõstamaa piirkonna külad    
Tõstamaa alevik   506
Värati   24
Lõuka   48
Ermistu   61
Tõlli   47
Kastna piirkonna külad    
Kastna   51
Rammuka   19
Ranniku   28
Seliste piirkonna külad    
Seliste     148
Päraküla   10
Pootsi piirkonna külad    
Pootsi      72
Peerni   25
Lao    29
Kõpu   14
Kavaru   48
Manija   46
Tõhela piirkonna külad    
Tõhela     44
Männikuste   96
Kiraste   15
Alu   18
kindla aadressita   9
Elanike arv Tõstamaa vallas              1358

01.01.2014 oli valla elanike arv 1387
01.01.2013 oli valla elanike arv 1400.
01.01.2012 oli valla elanike arv 1452.

        

 

 

 

Proovi oma teadmisi Tõstamaa valla 10 asustatud punkti äraarvamisega:
http://pildid.tostamaa.ee/doc/opituba/tostamaa.swf
Juhis
: sikuta hiirekursoriga asula nimi õigesse ristkülikusse
Mängu valmistas Toomas Mitt. Mäng näeb välja selline:

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee