Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2007

26. jaanuaril 
Päevakorras

 1. Vallavanema info
 2. Rahvakohtunike valimine
 3. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
 4. Audiitori nimetamine
 5. Finantsküsimused ( 2007.a. eelarve II lugemine, põhivara mahakandmine).
 6. Hooldekodu kohatasu muutmine
 7. Õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine.
 8.  Detailplaneeringute  algatamine ( Kadaka, Küünimaa, Antsu; Vahtra ja Taltsi-Oja).
 9. Korraldatud jäätmeveoga seotud aktide muutmine.
 10. Ühisveevärgi arengukava.

16. veebruar
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava
 3. Detailplaneeringute algatamisest
 4. Valla arengukava 2007. a tegevuskava
 5. Eelarve III lugemine 
   alaliste komisjonide eesimeeste arvamused eelarve kohta
 6. Volikogu esimehe töö tasustamisest
 7. Volikogu liikmetele hüvitise maksmisest
 8. Ametnike palgamäärade kinnitamine
 9. Valla vapimärgi nominentide valimine
 10. SA Tõstamaa Hooldekodu asutamine

13. aprill
Päevakorras:
     1. Vallavanema info

 1. Maatoimingud
 2. Ehitiste peremehtuks tunnistamine ( Tõstamaa vallas, Männikuste külas asuv endine Tõhela meierei hoone. Alu külas asuv endine mürgikuur. Kiraste külas asuv Kivitoa laut).
 3. Detailplaneeringute algatamine.
 4. Vallavalitsuse koosseisu muutmine
 5. Teehoiukavast
 6. Vallavara võõrandamine
 7. Tõstamaa sadamaala arendamisest
 8. Tõstamaa Lasteaia arengukava 2007-2009, arengukava tegevuskava

01.juunil
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Tõstamaa sadamaala arendamisest
 3. Majandusaasta aruande kinnitamine
 4. Valla 2007.a. eelarve muudatus.
 5.  Maatoimingud (kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine)
 6. Detailplaneeringu algatamine
 7. Keskonnamõju strateegilisest hindamisest

31. august  
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Finantsküsimused
 3. Detailplaneeringute algatamine
 4. Maatoimingud
 5. Seliste külatoa ehitusest

19.oktoober
Päevakorras:

1. Vallavanema info                                                  Toomas Rõhu
2. Finantsküsimused                                               Toomas Rõhu
3. Uue Manija liinipaadi soetamisest                    Toomas Rõhu
4. Vallavara kasutamise ja käsutamise kord       Anu Peterson
5. Detailplaneeringute algatamine                          Kerli Brandt
6. Tõstamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni      Kerli Brandt
kasutamise eeskirja muudatus                               
7. Maatoimingud                                                      Helle Vahemäe

30. novembril
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Võidu sadama osaku omandamisest
 3. Vallavara valitsemise kord teine lugemine
 4. Detailplaneerinu algatamine
 5. Arengukava muudatused
 6. Valla 2008.a. eelarve tutvustus

21. detsembril 
Päevakorras:

1. Vallavanema info
2. Valla 2007. a. eelarve täpsustamine
3. Valla 2008. a. eelarve I lugemine
4. SA-le Tõstamaa Hooldekodu varade üleandmine
5. Lasteaias vanemate poolt kaetavate kulude määrade tõstmine
6. Eesti Maaomavalitsuste Liidust väljaastumine
7. Sotsiaalkorterite nimekirja täiendamine. Eelnõu
8. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
9. Jäätmehoolduseeskirja muudatus
Peale istungit lasteaia külastamine

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161