Avaleht-uudised   Valla ajaleht   Lingid   Teabenõue   Kontakt           


ÜLDINFO
VALLA KAART
VALD TUNNUSTAB
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Vallavalitsus
  Deklaratsioonid
  Blanketid
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
TÖÖPAKKUMISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Ametnikud

Tõstamaa vallamaja on avatud 8.00-17.00, lõuna 13.00-14.00

Vallavanem Toomas Rõhu
Haridus: kõrg
Eriala: kehakultuuri õpetaja
Telefon: 44 96 180, 50 61 930
e-maili aadress: toomas @ tostamaa.ee
Vastuvõtt palun eelnevalt kokku leppida, kantselei telefon 44 96180

Abivallavanem Anu Peterson
Haridus: kõrg
Eriala: õigusteadus
Tel 44 96 180
e-post: anu tostamaa.ee  
Ametijuhend    
 
Vallasekretär Eve Sahtel
Haridus: kesk-eri, omab vallasekretäri kutsetunnistust 
Eriala: agronoom
Telefon: 44 96 180
e-maili aadress: eve @ tostamaa.ee
Ametijuhend

Sekretär-asjaajaja Liia Oidjärv
Haridus: kesk-eri
Eriala: raamatupidaja
Telefon: 44 96 180
e-maili aadress: liia @ tostamaa.ee
Ametijuhend

Finantsjuht-pearaamatupidaja Karin Randmäe
Haridus: kõrg
Eriala: raamatupidaja
Telefon: 44 96 265
e-maili aadress: karin @ tostamaa.ee
Ametijuhend

Raamatupidaja Merit Kaja
Haridus: kõrg
Eriala: ärijuhtimine, turundus
Telefon: 4496180
e-maili aadress merit.kaja@tostamaa.ee

 

Maanõunik Helle Vahemäe
Haridus: kesk-eri
Eriala: metsamajanduse spetsialist
Telefon: 44 96 260
e-maili aadress: helle @ tostamaa.ee
Vastuvõtuaeg on esmaspäev ja neljapäev 8.00-17.00, lõuna 13.00-14.00      
Ametijuhend                       

Keskkonna-  ja arendusnõunik Alo Tomson
Haridus: kõrg
Eriala: linna- ja tööstusmaastike korraldus
Telefon: 44 96180
e-maili aadress: alo @ tostamaa.ee
Ametijuhend

Sotsiaalnõunik Tiiu Saar
Haridus: kõrg
Eriala: sotsiaaltöö korraldus
Telefon 44 96256
e-maili aadress: tiiu @ tostamaa.ee
Ametijuhend         

Ehitusnõunik Ain Birk 
Telefon 44 96 180, 51 46 933
Vastuvõtuaeg on reedel 8.00-13.00
e-maili aadress: ainbrk gmail.com
Ametijuhend

 

Lisaks võtab vallamajas kodanikke vastu:

Harli Hansen
konstaabel
telefon 449 6111
vastuvõtt kolmapäeviti kell 9.00-10.00
 

Tõstamaa Vallavalitsuse koosseis 

Vallavanem Toomas Rõhu
Keskkonna- ja arendusnõunik Alo Tomson
Finantsjuht-pearaamatupidaja Karin Randmäe
Maanõunik Helle Vahemäe
Abivallavanem Anu Peterson

Vallavalitsuse istungid toimuvad üks kord nädalas, üldjuhul teisipäeviti. 
Vallavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete kohta loe valla põhimäärusest.
 

Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 avalikustatakse 2015. aastast alates ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel www.avalikteenistus.ee.

Palgaandmed avalikustatakse hiljemalt 1. maiks.

Lisainfo: Ametnike palkade avalikustamine.

Tõstamaa Vallavalitsuse palgajuhend

Palgaandmed kuni 2015. aastani  (20152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006)

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee