Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2008

15. veebruar  2008
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Vapimärkide omistamine
 3. Valla 2008.a. eelarve teine lugemine
  revisjonikomisjoni esimehe ettekanne
  palgamäärade muutmine: haridustöötajad, volikogu esimees, vallavanem, ametnikud.
 4. Valla 2008. aasta eelarve vastuvõtmine
 5. Audiitori määramine
 6. Maatoimingud
 7. Kohanime määramine
 8. Sorgu saare Majakavahi kinnistu munitsipaalomandisse taotlemine
 9. Alkohoolsete jookide jaemüügi piirangu kehtestamine.

 07. märts
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Valla üldplaneeringu kehtestamine.
 3. Maatoimingud (Väike-Oja kinnistu jagamine, Kadaka kinnistu jagamine ja sihtotstarbe määramine, Kalli mnt1a maa sihtotstarbe määramine).
 4. Õpetajate ametijärkude palgamäärade muutmine.
 5. Tõstamaa Keskkooli arengukava läbivaatamine.
 6. Hooldekodusse suunamise tingimused ja kord.

25. aprill
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Liivi Lahe Kalanduskogu asutamine
 3. Teehoiukavast
 4. Vallavara valitsemise korra muutmine
 5. Seisukoha võtmine detailplaneeringute suhtes
 6. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
 7. Vallateede pindade täpsustamine
 8. Volikogu 12.09.02 otsuse nr. 23 muutmine
 9. Tõstamaa Keskkooli arengukava II lugemine

30. mai
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Valla 2007 aasta majandusaastaaruande kinnitamine.
 3. OÜ Tõstamaa Sadam majandusaastaaruande kinnitamine
 4. Nõusoleku andmisest kinnisasja omandamiseks
 5. Ermistu külas asuva Mätta maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 6. Üldplaneeringu muutmine
 7. Taltsi-Oja detailplaneeringu algatamine
 8. Tõstamaa Keskkooli arengukava kinnitamine

  20. juuni
  Päevakorras:

  1. Vallavanema info
  2. Teehoiukava kinnitamine
  3. 2008.a. eelarve muutmine ( vahendite suunamine).
  4. Taltsi-Oja detailplaneeringu algatamine.
  5. Volikogu otsuse 15.09.2006.a. nr. 59 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” muutmine.
  6. Alkoholimüügi piirangutest.
  7. Kokkuvõte volikogu alaliste komisjonide tegevusest (komisjoni esimehe ettekanne).
  8. Volikogu esimehe ja vallavanema puhkusele lubamine

  29. august
  Päevakorras:

  1. Vallavanema info
  2. Investeerimisprojektide finantseerimine -  ettekandja Toomas Rõhu
  3. Detailplaneeringute kehtestamine (Kruusiaugu I, Varbla mnt. 16, Antsu ja Vahtra) -  ettekandja Kerli Brandt.
  4. Vallavolikogu 10.02.2006 otsuse nr. 29 “Maa sihtotstarbe määramine” muutmine, seoses vallateede pindalade täpsustamisega -  ettekandja Helle Vahemäe
  5. Manija saarevanema Sulev Alase ettekanne Saarte üldkogu istungist.
  6. Tõstamaa valla põhimääruse muutmise eelnõu “Manija saare üldkogu reglement” esimene lugemine (seletuskiri) -  ettekandja Sulev Alas

  10. oktoober
  Päevakorras:

  1. Vallavanema info
  2. Hõljuki soetamise finantseerimine
  3. Arengukava läbivaatamine
  4. Toimetulekutoetuse maksmisel eluasemekulude piirmäärade muutmine
  5. Õpilaste sõidusoodustuste kehtestamine
  6. Hajasustuse veeprogrammi toetuse saajate määramine
  7. Detailplaneeringute kehtestamine (Taltsi-Oja ja Puusepa)
  8. Kihnu Väina Merepargi tegevusest

  12. detsember
  Päevakorras:
  1. Vallavanema info Toomas Rõhu
  2. Otsustusõiguse delegeerimine Anu Peterson
  3. Tõstamaa Vallavolikogu 10.10.2008.a. otsuse nr.195 “Hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotluste rahuldamine” muutmine. Kerli Brandt
  4. Detailplaneeringu kehtestamine (Väikese ja Suure Rohtaia) Kerli Brandt
  5. Vallavara võõrandamine Toomas Rõhu
  6. OÜ SuFe ja SA Tõstamaa Mõis tegevuse sihtfinantseerimine Karin Randmäe
  7. Valla 2008.a. lisaeelarve vastuvõtmine Karin Randmäe
  8. Valla 2009.a eelarve  esimene lugemine   Karin Randmäe
  9. Laenu võtmine investeeriguteks Karin Randmäe
  10. Arvelduskrediidi kasutamine 2009. aastal Karin Randmäe

   
  Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161