Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
»JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Mida eraldi koguda ja kuhu mida panna?

 

 

Tagatisrahaga pakend – saab viia tagatisrahaga pakendi tagasivõtu kohta. SAAB TAGASI TAGATISRAHA

 

Segapakend – saab viia segapakendijäätmete konteinerisse (vaata asukohta). Tavaliselt on kogumispunktis eraldi konteiner segapakendi ja paberi ja papi jaoks, mõnel pool ka klaaspakendi jaoks. Kui eraldi klaaspakendikonteinerit ei ole, läheb klaaspakend segapakendi konteinerisse. SAAB ÄRA ANDA TASUTA!

 

Paber- ja pappjäätmed – saab viia paber- ja papijäätmete konteinerisse; (vaata asukohta) võib põletada ka koduses ahjus. SAAB ÄRA ANDA TASUTA!

 

Biolagunevad jäätmed – saab komposteerida piisava ruumi olemasolu korral oma aias, korteriühistutel on mõistlik tellida eraldi biolagunevate jäätmete konteiner.

 

Aia- ja haljastusjäätmed – saab komposteerida piisava ruumi olemasolu korral oma aias või viia jäätmejaama.
Aia- ja haljastusjäätmeid ei või panna olemejäätmete konteinerisse. Igal majapidamisel on õigus neid kompostida. Füüsilised ja juriidilised isikud võivad orgaanilisi aia- ja toidujäätmeid komposteerida maapealsetes kompostihoidlates või kompostorites, kuhu ei pääse linnud ega loomad. Kompost tuleb paigutada nii, et see ei ohustaks keskkonda ega tervist. Kompostihunnikud peavad olema pealt kaetud mulla, põhu või turbaga. Eravalduses olevale kinnistule rajatud kompostihunnik ei tohi paikneda kaevu sanitaarkaitsealas (vähemalt 10 meetrit salvkaevust ja 50 meetrit puurkaevust) ega veekogu veekaitsevööndis (mererannal mitte lähemal kui 20 meetrit ning jõgedel, ojadel ja maaparandussüsteemi eesvooludel mitte lähemal kui 10 meetrit tavalisest veepiirist). Kompostihunnik peab asuma vähemalt 5 m kaugusel kinnistu piirist (kui naabritega ei lepita kokku teisiti või kui kasutatakse kinnist mahutit). Komposti hulka ei tohi panna jäätmeid, mis takistavad komposteerimist (klaas, tuhk, lubi, suitsukonid, tolmuimeja tolmukotid, kilekotid jne.). Kui aia- ja haljastusjäätmeid ei ole võimalik komposteerida oma aias, siis palun võtta ühendust Kalev Martsoniga, kes annab teile täpsed juhised, kuhu mida teha.

 

Ohtlikud jäätmed – (patareid, akud, kemikaalid, nende pakenid jne.) – saab viia jäätmekogumispunkti. Patareisi ja akusid võetakse vastu ka bensiinijaamades ja kauplustes. Ohtlikud jäätmed on inimetegevuse jäägid, mis võivad oma keemiliste või muude omaduste tõttu põhjustada õhtu või kahjustada tervist või keskkonda. Ohtlikke jäätmeid ei või panna koos teiste jäätmetega prügikasti, samuti ei tohi ohtlikke jäätmeid põletada, juhtida kanalisatsiooni või lihtsalt loodusesse paigutada. Ohtlikud jäätmed saab viia Tõstamaa Jäätmepunkti. SAAB ÄRA ANDA TASUTA!


Patareisid on võimalik tuua ka patarei kogumiskastidesse. Patarei kogumiskastid asuvad järgmistes kauplustes:
1. Pootsi kauplus,
2. Tõstamaa ETÜ Kauplus,
 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed – on soovitav koguda eraldi puit-, metall- ja püsijäätmed ning muu ehituspraht. Need tuleb viia jäätmekogumispunkti või anda üle jäätmekäitlejale. EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE ÜLEANDMISEL TULEB KÄITLEJALE MAKSTA.

 

Elektroonikajäätmed ja vanarehvid – saab viia poodi, kust kavatsetakse osta uus toode. Kui ei ole kavatsust uut toodet osta, tuleb viia need lähemasse kogumispunkti, kus neid vastu võetakse. SAAB ÄRA ANDA TASUTA!

 

Romusõidukid – saab viia autolammutustöökotta (romulasse) või vanametelli kokkuostu. Lammutustõendi esitamisel ARK-ile kustutatakse auto registrist.

 

Vanad ravimid – saab viia tagasi apteeki või ohtlike jäätmete kogumispunkti. SAAB ÄRA ANDA TASUTA!

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161