Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
»SOTSIAALHOOLE
  Hooldekodu
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Hooldamine hoolekandeasutuses

Hooldamine hoolekandeasutuses on teenus, kus hoolekandeasutuses viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine. Hooldusasutusel on kehtestatud hooldusteenuse üldhind kas ühe päeva või kuu lõikes.

Üldhooldekodu on ööpäevaringseks hooldamiseks loodud hoolekandeasutus, kus viibivad inimesed, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega.

Isik võib hoolekandeasutusse teenuse saamiseks pöörduda ise. Vallavalitsus suunab isiku hooldekodusse juhul, kui isik ega tema perekond ei ole võimelised tasuma antud teenuse eest ning isik vajab ööpäevaringset hooldamist hoolekandeasutuses.

Täiskasvanute hooldamisteenuse finantseerimine toimub kohalike omavalitsuste ning isikute endi ja/või nende eest teiste pereliikmete või ülalpidamiskohuslaste poolt.

Tõstamaa vallas asub SA Tõstamaa Hooldekodu, mis pakub üldhooldekoduna hooldamisteenust.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee