Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahastamine 2008

 

Tõstamaa valla volikogu 10.10.2008.a. otsuse nr 195 alusel rahuldatakse järgmised hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotlejate taotlused:

 Projekti nimetus on Reinu-Tõnisetoa puurkaevu rajamine. Projekti üldmaksumus on 98 294,00 krooni (toetuse suurus 65 000,00 krooni; oma- ja kaasfinantseering 33 294,00 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Projekti elluviimise algus on november 2008 ja lõpp oktoober 2009. 

Projekti nimetus on Köössa-Mardi talu puurkaevu rajamine. Projekti üldmaksumus on 74 635,00 krooni (toetuse suurus 49 706,90 krooni; oma- ja kaasfinantseering 24 928,10 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Projekti elluviimise algus on detsember 2008 ja lõpp märts 2009.

Projekti nimetus on Lagritse talu salvkaevu ja torustike rajamine, pumpamis- ja puhastamisseadmete paigaldus. Projekti üldmaksumus on 57 023,00 krooni (toetuse suurus 37 977,65 krooni; oma- ja kaasfinantseering 19 045.85 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on salvakevu ja joogiveetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Projekti elluviimise algus on november 2008 ja lõpp september 2009.

Projekti nimetus on Lepa talu puurkaevu rajamine. Projekti üldmaksumus on 82 600,00 krooni (toetuse suurus 55 012,00 krooni; oma- ja kaasfinantseering 27 588,00 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on puurkaevu rajamine. Projekti elluviimise algus on mai 2008 ja september 2009.

 Projekti nimetus on Seliste küla Poe talu salvkaevu rajamine. Projekti üldmaksumus on 14 455,00 krooni (toetuse suurus 9627,00 krooni; oma- ja kaasfinantseering 4828,00 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on salvkaevu süvendamine/puhastamine. Projekti elluviimise algus on november 2008 ja lõpp november 2009.

 Projekti nimetus on Suurepõllu talu puurkaevu puurimine. Projekti üldmaksusmus on 94 990,00 krooni (toetuse suurus 63 263,35 krooni; oma- ja kaasfinantseering 31 726,65 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on puurakaevu puurimine. Projekti elluviimise algus on november 2008 ja lõpp november 2009.

Projekti nimetus on Talsi-Rumma talu salvekaevu rajamine ja vee majja toomine. Projekti üldmaksusmus on 20 000,00 krooni (toetuse suurus 13 200,00 krooni; oma- ja kaasfinantseering 6 800,00 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine. Projekti elluviimise algus on november 2008 ja lõpp mai 2009.

Projekti nimetus on Tõnise talu puurkaevu rajamine. Projekti üldmaksumus on 80 000,00 krooni (toetuse suurus 53 280,00 krooni; oma– ja kaasfinantseering 26 720,00 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine. Projekti elluviimise algus on aprill 2009 ja lõpp detsember 2009.

 

  • Toetuse saaja on Aro Kütt.
  • Toetuse saaja on Ville Vulkan.
  • Toetuse saaja on Kalmer Raavik.
  • Toetuse saaja on Urmas Otsmann.
  • Toetuse saaja on Jaan Pall.
  • Toestuse saaja on Mari Sikk.
  • Toetuse saaja on Aivo Selberg.
  • Toetuse saaja on Velli Aksen.
  • Osalise toetuse saaja on Jaak Hannus.

 Projekti nimetus on Pikapõlma talu puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine. Projekti üldmaksumus on 139 859,50 krooni (toetuse suurus 53 293,10 krooni; oma- ja kaasfinantseering 86 566,40 krooni). Projekti eesmärk on kvaliteetse joogivee kättesaadavus piisavas koguses aastaringselt. Projekti tegevuseks on puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine koos vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Projekti elluviimise algus on detsember 2008 ja lõpp detsember 2009.

 

 

Toetuse 90% osa makstakse välja taotlejate pangaarvele peale toetuslepingu sõlmimist, hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. 10% toetustest makstakse välja toetuse saajatele pangaülekande kaudu hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projektiaruande kinnitamist Tõstamaa Vallavalitsuse poolt.

Projektide aruanded peavad olema esitatud Tõstamaa Vallavalitsusele hiljemalt projektide elluviimisaastale järgneva aasta 30.juuniks, juhul kui toetuslepingus ei ole sätestatud teist kuupäeva.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161