Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
»KULTUUR
  Tõstamaa rahvamaja
  Raamatukogud
  Külakeskused
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Huvitegevus Tõstamaa rahvamajas viimase 26 aasta jooksul

Taidlusega on tegeldud Tõstamaal mitu sajandit. Nimetagem Eesti esimeste seas Tõstamaa laulukoori, samuti pikka traditsiooni omavat pasunakoori.

Sügaval stangaajal tegutsesid kõrvalolevas rahvamajas tollele ajale omased nais- ja meesansambel (juhendaja Viivi Karlep), tantsuorkester, kapell ja lauluansambel Elsa ja Theodor Lõõbase juhtimisel. Mängiti näitemängu ja populaarsed olid estraadisketšid.

1988.a. uue maja valmimisega tuli enamus kollektiive uude klubisse üle.

 

 RAHVAMAJA JUHATAJAD läbi aastate:
1988 ENE KAŠKIN
1989-1994 REIN VENDLA
1994 (jaan.-aprill) MAIRE ADLER
1994-1999 ENE JURJEV
1999-2002 MAIRE ADLER
2002-2014 ÕNNELA LEES            
                              

 

SEGAKOOR
Peale mõningast vaikuseaega alustas taas tööd segakoor. Koguneti 1989.a. sügisel ja tegutseti järjepanu 1999.aastani, seega 10 aastat aktiivset tegevust. Selle sisse mahuvad “The Bridges of Songs” Tallinnas, Eesti Üldlaulupeod (1990, 1994, 1998), segakooride laulupäevad Pärnus ja Tartus, piirkondlikud laulupäevad Varblas, Tõstamaal, Treimanis. Suurt osa mängis Rootsi Västeräsi kooriga sõprussidemete loomine ja kirikukoori repertuaari omandamine. Sellega seoses osalemine vaimulikul laulupeol Audrus ja esinemine koos puhkpilliorkestriga Rootsi Västeräsi maakonna kirikutes. Pikaajalised sidemed Rootsi kooriga ning vastastikused külaskäigud Rootsi ja Eestisse. Samuti lauldi kalmistupäeval ja jõulude ajal kirikus.

Kapelli koosseis:
Juhan Randmäe (lõõts)
Elsa Lõõbas (kannel)
Theodor Lõõbas (viiul)
Jüri Rea (kannel)
Sinaida Rea (kuljused)
Viivi Karlep (lõõts)
Hilda Rand (triangel)

SEGARAHVATANTSURÜHM
Alustas tegevust 30.septembril 1985.a.Rühma on juhendanud:
1985 Valve Raide
1986-1987 Karin Randmäe
1987-1992 Jaak Valgeväli
1992-1996 Sveta Zaikova
1997-1998 Kaarin Reinson
1998-1999 Pilvi Kase
2004 – tänaseni nime all “Viies ratas” Pilvi Kase
Vaata pilte!

VOKAALASANSAMBEL
Ansamblit on juhendanud:
2000 – 2001 juhendaja Astrid Pukk
2001 – 2003 juhendaja Viivi Karlep
2003 – 2014 juhendaja Õnnela Lees
Vaata pilte!

LASTE JA NOORTE MUUSIKASTUUDIO
Stuudiot on juhendanud:
2000 – 2003 Astrid Pukk (laulmine ja klaveriõpetus)
2003 - 2014 Õnnela Lees (klaveri- ja kitarri algõpetus, laulmine, hääleseade)Vaata pilte!

Folklooriansambel VOKIRATAS 
Rühm alustas tegevust 23. septembril 1984.aastal pensionäride klubina, juhendajaks Elsa ja Theodor Lõõbas
1986.aastast folkloorse suunitlusega rühm - juhendajad Maimu Juhkam ja Viivi Karlep
1999 - 2011 folkloorirühm - juhendaja Tiia Schär
2011 - 2014 juhendaja Õnnela Lees (tantsuõp. Karin Miidu)
Vaata pilte!

NÄITETRUPP
Näite- ja estraadiringe on alates 1960.a.-st juhendanud:
Mirjam Jaansoo

Milvi Rea
1980-1984 Maire Adler

1984-1996 Liivia Tõnisson
          Külli Janson
1999 Kärt Somelar
2003 -2006 Õnnela Lees
2008 - tänaseni Külli Janson
Loe täpsemalt ja vaata pilte!

PUHKPILLI TEGEVUS
Teadaolevalt on pasunakoor tegutsenud Tõstamaal alates 1892.aastast.

PUHKPILLISTUUDIO
Puhkpillistuudiot on juhedanud:
1989 – 1999 Rein Vendla
1999 – 2000 Andres Kokk
2001 - 2008 Mati PõdraÕpetajad: Arvi Sommer, Kaido Kivi, Andrus Hakkaja, Indrek Palu, Indrek Kalbus
Vaata pilte!

NAISRAHVATANTSURÜHM
Rühma on juhendanud:
1982 – 1985 Valve Raide
2001 - 2003 Tiia Schär
2003 - 2004 Karin Miidu
2004 - 2006 Pilvi Kase
 

1988.a.-st veel tegutsenud ringe:

MEESANSAMBEL - juhendajad Viivi Karlep, Tiiu Raavik

NAISANSAMBEL - juhendaja Viiv Karlep

NEIDUDE RAHVATANTSURÜHM – juhendaja Svetlana Zaikova

LILLESEADE - juhendajad Kersti Valgeväli, Kaja Lomp

LIIKUMISRÜHMAD- juhendajad Svetlana Zaikova, Kairi Kuur, Ene Jurjev

AEROOBIKA – juhendajad -Svetlana Zaikova, Kairi Kuur, Merli Mirk, Regina Lepik, Ene Jurjev, Jaanika Soosaar, Mare Tetsmann, Liis Kärme Siivi Tõnuri, Janely Adler

POISTE LIIKUMISRÜHMAD – juhendaja Maire Adler

VÄIKESTE PERENAISTE KLUBI – juhendaja Merli Mirk

POISTE KLUBI - juhendaja Üllar Juurik

JOOGA-TREENING – juhendajad Thule Lee, Erik Grünberg

KUNSTIRING – juhendaja Inna Antson

LASTE LAULU- JA KLAVERIRING– juhendaja Astrid Pukk

SCHINDO-treening – juhendaja Kristi Väärtmaa

KÄSITÖÖRING - juhendaja Pilvi Kase

LAPITÖÖRING - juhendaja Pille Martson

RAHVAMAJA BAARI on pidanud:
1988 - 1989 Meelis Rähn
1990 - 2006 Ando Lomp
2007 - 2010 Maire Adler
2010 - tänaseni Moonika Adler

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161