Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2010

Tõstamaa Vallavolikogu istung toimub 03.detsembril 2010 algusega kell 14.00 vallamajas

Päevakorras:
1. Vallavanema info Toomas Rõhu
2. Arengukava läbivaatamine Toomas Rõhu
3. 2011 aasta eelarve tutvustus Karin Randmäe
4. Volikogu määruste muutmise seoses Euro tulekuga, Eve Sahtel
5. Tõstamaa valla põhimääruse ja Tõstamaa Lasteaia põhimääruse muutmine, Eve Sahtel
6. Vallavolikogu otsuste muutmine seoses vallateede pindalade täpsustamisega, Helle Vahemäe
7. Manija teemaplaneeringu algatamine ja lähteseisukoha kinnitamine Kerli Brandt
8. Tõhela järve puhkeala teemaplaneeringu algatamine, Kerli Brandt
9. Maaüksuse Kastna Mõisa Suur Karjaaed detailplaneeringu kehtestamine Kerli Brandt
10. Detailplaneeringu algatamine.(Johanni kinnistu Ermistu külas) Kerli Brandt
11. Käsitöökoja avamine

22. oktoobril 2010 algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info Toomas Rõhu
2. Detailplaneeringu kehtestamine Kerli Brandt
3. Arvelduskrediidi kasutamisest, Karin Randmäe
4. Noortevolikogust Anu Peterson
5. Seisukohad tuuleenergia kasutamise võimalustest Tõstamaa vallas
6. Pärnumaa arengustrateegia kuni 2030 + Toomas Rõhu
7. Maarahva kongressil tõstatatud probleemid ja lahendused Tõnu Salu

17.06.2010 algusega kell 16.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info Toomas Rõhu
2. Ülevaade Tõstamaa valla hariduselust Toomas Mitt, Aita Lind

Kell 19.00 järgneb Tõstamaa mõisas valla 18. sünnipäeva tähistamine.

28. mail 2010 algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info Toomas Rõhu
2. Lao külas asuva Põlde kinnistu planeeringu algatamine Kerli Brandt
3. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine Karin Randmäe
4. Lao kalatehase kinnistu jagamisest Helle Vahemäe
5. OÜ Sufe tegevusest Enn Martson

26.03.2010.a. vallavolikogu istung Manija saarekeskuses (t
utvumine hõljukiga)

Päevakorras:
1. Vallavanema info Toomas Rõhu
2. Üldplaneeringu ja detailplaneeringute ülevaatamine, Kerli Brandt
3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel, Tõstamaa Vallavolikogu 29. jaanuari 2010. a määruse nr 4 muutmine. Eelnõu. Anu Peterson
4. Ülevaade kultuuritööst Õnnela Pärnaste, Rando Rand, Toomas Rõhu

Osalemine kell 17.00 algaval Manija külakoosolekul, kus arutatakse Kihnu Programmi tegevusi Manija saarel.

12. veebruaril 2010. a. algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras
1. Vallavanema info, Toomas Rõhu
2. Tõstamaa Valla Vapimärgi saajate nimetamine, Toomas Rõhu
3. Noortekeskuse projekti kaasfinantseerimine, Anu Peterson
4.
Manija külakeskuse maaüksuse detailplaneeringu algatamine, Kerli Brandt
5.
Reinu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine, Kerli Brandt
6.
Pedagoogide töötasustamise aluste ja palga alammäärade kinnitamine 2010
7. Valla 2010. aasta eelarve kolmas lugemine, volikogu komisjonide esimehed
8. Audiitori määramine, Karin Randmäe
9. Vallavara võõrandamine, Eduard Vilbre

29.01.2010. a. algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info. Toomas Rõhu
2. Valla 2010. a eelarve teine lugemine. Karin Randmäe, Toomas Rõhu
3. Pedagoogide töötasustamise aluste ja palga alammäärade kinnitamine 2010. Eelnõu. Toomas Rõhu
4. Riigikontrolli akti eelnõu “Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö rahastamine valdades ja linnades” arutamine ja seisukoha võtmine tehtud ettepanekute suhtes.  Toomas Rõhu
5. Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise aluste muutmine. Eelnõu. Anu Peterson

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161