Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2011

Nädal enne volikogu istungi toimumist toome siia teile tutvumiseks volikogu istungi päevakorra ja elnõud (hiljem eelnõud kustutatakse).
Volikogu dokumentidega saab tutvuda DOKUMENDIREGISTRIS

28. jaanuaril
Päevakorras:

1. Vallavanema info - Toomas Rõhu
2. Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine
3. Keskkonnamõju hindamine - Kerli Brandt
4. Riigikogu valimiste läbiviimiseks jaoskonnakomisjoni moodustamine - Eve Sahtel
5. Vapimärgi saajate nimetamine - Toomas Rõhu
6. Rahvakohtunike valimine
7. Müügipileti hinna kehtestamine- Eve Sahtel
8. Valla 2011. aasta eelarve teine lugemine - Karin Randmäe

18. veebruaril
Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Manija teemaplaneeringu algatamine
3. Noortevolikogu põhikirja kinnitamine
4. Andres Kurvitsa vaide vallavolikogu otsusele 28.12.2010 nr 44 „Ehitise peremehetuks tunnistamine“ menetlemine.
5. Audiitori valimine
6. Valla 2011. aasta eelarve kolmas lugemine.

1. aprillil
Päevakorras:
1. Vallavanema info - Toomas Rõh
2. Abivallavanema ajutine vabastamine vallavalitsuse liikme kohustustest
seoses vallasekretäri asendamisega - Toomas Rõhu
3. Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kooskõlastamine- Kerli Brand
4. Detailplaneeringu kehtestamine Enno kinnistul Kastna külas - Kerli Brand
5. Detailplaneeringu algatamine Mereranna kinnistul Ranniku külas - Kerli Brand
6. Arengukava uuendamisest - Toomas Rõhu

 6. mail
Päevakorras:
1. Vallavanema info Toomas Rõhu
2. Volikogu otsuste muutmine seoses vallateedega- Helle Vahemäe
3. Jäätmehoolduseeskirja I lugemine- Kerli Brandt
4. Terviseprofiili koostamise algatamine- Anu Peterson

17. juunil 
Päevakorras:

 1. Vallavanema info
 2. Vallavalitsuse koosseisu muutmine,
 3. Majandusaasta aruande kinnitamine   
 4. Kaugkütte piirkonna määramine (Kaugkütteseaduse § 5 alusel)
 5. Jäätmeeeskirja teine lugemine
 6. Riigivara munitsipaalomandisse taotlemine (RMK kaev Pootsis)
 7. Detailplaneeringu algatamine

Kell 18.30 valla sünnipäeva tähistamine Tõstamaa mõisas.

 
26. augustil algusega kell 14.00 vallamajas.
Päevakorras:

1. Vallavanema info Toomas Rõhu
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Helle Vahemäe
Tungla hoonete teenindamiseks vajalik maa
Metsa tn 23a teenindamiseks vajalik maa
Kirikumõisa pumbamaja teenindamiseks vajalik maa
Koplimaa hoonete teenindamiseks vajalik maa
3. Vallavara võõrandamine
(Kivitoa laut, vallateede üle andmisest riigiteeks) Toomas Rõhu
4. Ülevaade projektidest Toomas Rõhu
5. Manija teemaplaneeringu eskiislahenduse tutvustus - Toomas Rõhu
6. Valmisolek uueks õppeaastaks Toomas Mitt, Aita Lind
 

 30. septembril 2011
Päevakorras:'

1. Vallavanema info Toomas Rõhu'
2. Vallateede pikkuste täpsustamine Helle Vahemäe
3. Kinnisasja omandamine Külvi katastriüksus Helle Vahemäe
4. Manija muuseumile hoonestusõiguse määramine Toomas Rõhu
5. Ülevaade töötute projektist Anu Peterson
6. Haridusvõrgu (lasteaiad, üldhariduskoolid, huvikoolid) tulevikuvisioon ajahorisondiga 2020 arutelu.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 18.11.2011 vallamajas algusega kell 14.00.

Päevakorras:

 1. Vallavanema info - Toomas Rõhu
 2. Arvelduskrediidi kasutamine 2012. a,- Karin Randmäe,
 3.  Lisaeelarve vastuvõtmine -  Karin Randmäe
 4. Arengukava ülevaatamine -  Toomas Rõhu
 5. Jäätmeveo konkursist -  Alo Tomson
 6. Töötus Tõstamaa vallas ja kokkuvõte projektist -  Enda Väli
 7. Perearsti tööst  - Madis Veskimägi
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161