Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2012

Nädal enne volikogu istungi toimumist toome siia teile tutvumiseks volikogu istungi päevakorra ja eelnõud (hiljem eelnõud kustutatakse).
Volikogu kehtivate dokumentidega saab tutvuda DOKUMENDIREGISTRIS

27. jaanuar 2012

Päevakorras:
1. Vallavanema info - Toomas Rõhu
2. Varbla vallavolikogu avalduse läbivaatamine - Toomas Rõhu
3. Volikogu 25.04.2008.a. otsuse nr 176 muutmine - Helle Vahemäe
4. Detailplaneeringu kehtestamine - Alo Tomson
5. Kalmistute eeskiri- Alo Tomson
6. Valla 2012. aasta eelarve I lugemine - Karin Randmäe

17. veebruaril 2012

Päevakorras:
1. Vallavanema info - Toomas Rõhu'
2. Valla kalmistute eeskirja II lugemine-  Alo Tomson'
3. Ülevaade valla kultuuritööst 2011 ja plaanid 2012 - Õnnela Lees
4. Valla 2012. a eelarve II lugemine - Karin Randmäe
5. Vapimärgi saajate nimetamine - Toomas Rõhu

30. märtsil 2012 

 Päevakorras:
1. Vallavanema info - Toomas Rõhu
2. Abivallavanema ajutine vabastamine vallavalitsuse liikme kohustustest seoses vallasekretäri asendamisega - Toomas Rõhu
3. Manija saare teemaplaneeringu vastuvõtmine - Alo Tomson
4. Tõstamaa valla lemmikloomade registri asutamine ja lemmikloomade registri pidamise põhimääruse kinnitamine - Alo Tomson
5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ülevaatamine - Alo Tomson
6. Audiitori määramine - Karin Randmäe
7. 2012. a. vallaeelarve vastuvõtmine - Karin Randmä
8. Laenu refinantseerimine - Karin Randmäe

27. aprillil 2012

Päevakorras:
1.      Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) tegevuse tutvustus - POLi esindaja                                                                      
2.      Vallavara võõrandamine - Toomas Rõhu
3.      Supelranna kinnistu ost - Toomas Rõhu
4.      Sotsiaalkorterite andmise ja kasutamise korra muutmine - Anu Peterson
5.      Tõstamaa Vallavolikogu 15.09.2006 otsuse nr 59 muutmine - Helle Vahemäe


15.06.2012

Päevakorras:

  1. Vallavanema info
  2. Valla 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Madis Veskimägi avalduse läbivaatamine
  4. Volituste andmine Maa-ametile
  5. Volikogu otsuse 15.09.2006 nr 59 muutmine 
  6. Avaliku korra eeskirja  esimene lugemine 
  7. Heakorra eeskirja esimene lugemine
  8. Volikogu alaliste komisjonide esimeeste info komisjonide tööst
  9. Volikogu liikmetelt kokkuvõtted aastasest tegevusest ja ettepanekud edaspidiseks

28. septembril 2012 algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:'

1. Vallavanema info - Toomas Rõhu
2. Alanud õppeaastast ja ettepanekud arengukavasse - Toomas Mitt ja Aita Lind
3. Reservfondi suunamine - Karin Randmäe
4. Avaliku korra eeskirja II lugemine - Eve Sahtel
5. Heakorra eeskirja II lugemine-  Eve Sahtel
6. Arengukava läbivaatamine - Toomas Rõhu, AloTomson
7. Tõstamaa valla eelarvestrateegia aastani 2016 kinnitamine - Karin Randmäe
8. Hangete Korraldamise MTÜ (Riigihangete Keskus) liikmeks astumine - Anu Peterson


26. oktoobril 2012 algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:

1. Vallavanema info - Toomas Rõhu
2. Arvelduskrediidi kasutamine - Karin Randmäe
3. Kohalike maanteede nimekirja kinnitamine - Helle Vahemäe
4. Ülevaade kultuuriaastast ja tegevuskava 2013. a. - Õnnela Lees
5. Ülevaade raamatukogu tegevusest ja 2013. a tegevuskava - Marge Päästel, Birgit Pere, Asta Kivimaa
6. Arengukavast - Toomas Rõhu, Alo Tomson

 

30. novembril 2012 algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info - Toomas Rõhu
2. Osalemine elektri riigihankes - Toomas Rõhu
3. Reservfondi suunamine - Karin Randmäe
4. Eluasemakulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse maksmisel - Enda Väli
5. Detailplaneeringu algatamise taotluste läbivaatamine  - Alo Tomson
6. Maakogust - volikogu esimehe ettekanne Janek Jaansoo
7. Arengukava läbivaatamine - Toomas Rõhu, Alo Tomson
8. Valla 2013. aasta eelarvest - Karin Randmäe


 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161