Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2013

8. veebruaril 2013 algusega kell 14.00 vallamajas

Päevakorras
1. Vallavanema info Toomas Rõhu
2. Olukorrast koolis Toomas Mitt
3. Valla 2013. aasta eelarve II lugemine Karin Randmäe
4. Maade munitsipaalomandisse taotlemine  Helle Vahemäe
5. Detailplaneeringute algatamine-  Alo Tomson
6. Kaevetööde eeskiri    Eve Sahtel
7. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri - Eve Sahtel
8. Tutvumine remonditud Tõstamaa hooldekoduga


01. märtsil 2013. aastal algusega kell 14.00 vallamajas

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Valla 2013. aasta eelarve kolmas lugemine
3. Valla ametiasutuse teenistujate koosseisu kinnitamine
4. Kaevetööde eeskirja teine lugemine
5. Nõusoleku andmine kinnisasja omandamiseks
6.Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra muutmine


28. märtsil 2013 algusega kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Audiitori määramine
3. Manija teemaplaneeringu kehtestamine
4. Tõstamaa vallavalitsuse teenistujate palgajuhendi kinnitamine

31.mail 2013 algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. SA Leiutajateküla toetamine sihtfinantseerimise kaudu
3. Valla majandusaasta aruande kinnitamine
4. Järgneva volikogu koosseisu liikmete arvu määramine
5. Valla valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine
6. Detailplaneeringu algatamine
7. Ülevaade muuseumi tööst ja turismialasest tegevusest Tõstamaa Mõisas.

21. juunil 2013. a algusega kell 14.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Lottemaa rahastamisest - Toomas Rõhu
3. Detailplaneeringu kehtestamine -  Alo Tomson
4. Tõstamaa Keskkooli arengukava läbivaatamine - Toomas Mitt
5. Alaliste komisjonide esimeeste ettekanne komisjoni tööst - Komisjonide esimehed


13.09.2013 algusega kell 14.00 vallamajas
.

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Vallavara võõrandamine ( Kivitoa laut, Kiraste küla, katastritunnus 82601:001:0123, pindala 2416    m²; maa sihtotstarve tootmismaa 100%. Koplimaa kinnistu, Tõhela küla, katastritunnus 82601:002:0108, pindala  2,2302 ha; maa sihtotstarve elamumaa, Tungla  kinnistu Seliste külas 82603:002:0218 pindala 1.3784 m2  sihtotstarve elamumaa)
3. Eelarvestrateegia  aastani 2017 tutvustus
4. Arvelduskrediidi taotlemine
5. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine
6. SA Kihnu Kultuuri Instituudi avalduse läbivaatamine kohanimede muutmiseks


11.10.2013 algusega kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Vallavara võõrandamine
3. Volikogu liikmetelt kokkuvõte 4 aastasest tegevusest.
4. Kokkuvõte vallavalitsuse tegevusest.
5. Volikogu esimehelt kokkuvõte 4 aastasest tegevusest.


Vallavolikogu valimised toimusid 20.10.2013.

Tõstamaa  Vallavolikogu  uue koosseisu esimene istung toimub 31. oktoobril 2013. a algusega kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:
1.
Volikogu esimehe valimine 
2. Volikogu aseesimehe valimine
3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine


06.11.2013.a. algusega kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:
1.
 Vallavanema valimine.
2.
Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.
3.
Volikogu alaliste komisjonide moodustamine                                 
4.
Komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine                      
5.
 Valla esindajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse


29.11.2013
  algusega kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:
1. Vallavanema info
2. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
kultuurikomisjon
hariduskomisjon
sotsiaalkomisjon
eelarve-  ja majanduskomisjon
planeeringukomisjon
3. Alatiste komisjonide töö korraldamisest
4. Valla 2014. aasta eelarve tutvustus
5. Reservfondi suunamine
6. Detailplaneeringu algatamine Kastna küla Vahtra  kü, eelnõu
7. Detailplaneeringu kehtestamine Männikuste küla Männipõllu kü, eelnõu

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161