Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
»PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahastamine 2011

Tõstamaa Vallavalitsuse 11.08.2011.a. korralduse nr 386 ja 20.12.2011 korralduse nr 519 alusel rahuldatakse järgmised hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotlejate taotlused:

1. Toetuse saaja Leo Salk.
Projekti nimetus on Köössa-Jüri KÜ pumpla vee pumpamiseks vajalike seadmete ja veepuhastusseadmete ostmine ja paigaldamine. Projekti tegevused on joogiveetorustiku rajamine,  vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Projekti toetuse suurus on 2403,09 eurot, omafinantseering 1201,36 eurot. Projekti elluviimise algus on 08.08.2011 ja lõpp 25.05.2012.

2. Toetuse saaja Kaidi Pirso
Projekti nimetus on Kivipesa talu salvkaevu kaevurakete paigaldamine ja veetrassi ehitamine. Projekti tegevused on salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Projekti toetuse suurus on 1548,88 eurot, omafinantseering 774,32 eurot. Projekti elluviimise algus on 01.09.2011 ja lõpp 01.09.2012.

3. Toetuse saaja Marko Rand
Projekti nimetus on Savitoa talu salvkaevu rajamine. Projekti tegevus on salvkaevu rajamine. Projekti toetuse suurus on 1022,45 eurot, omafinantseering 511,15 eurot. Projekti elluviimise algus on 01.08.2011 ja lõpp 01.08.2012.

4. Toetuse saaja Tõnu Salu.
Projekti nimetus on Tõhela küla Uue-Matsi talu salvkaevu renoveerimine ja veefiltri paigaldus. Projekti tegevused on salvkaevu süvendamine/puhastamine, vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Projekti toetuse suurus on 1920 eurot, omafinantseering 956,86 eurot. Projekti elluviimise algus on 01.09.2011 ja lõpp 30.08.2012.

5. Toetuse saaja Urmas Mets
Projekti nimetus Manguse salvkaev. Projekti tegevused on salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rekonstrueerimine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, kaevumaja ehitamine. Projekti toetuse suurus on 1814 eurot, omafinantseering 906,86 eurot. Projekti elluviimise algus on 01.08.2011 ja lõpp 31.08.2012.

6. Toetuse saaja Andry Kingo
Projekti nimetus on Salvkaevu ehitamine. Projekti tegevus on salvkaevu rajamine. Projekti toetuse suurus on 900,05 eurot, omafinantseering 449.95 eurot. Projekti elluviimise algus on 01.10.2011 ja lõpp 01.10.2012.

7. Toetuse saaja Tervo Orgma ja Raivo Mändla
Projekti nimetus Puurkaevu rajamine. Projekti tegevus on puurkaevu ja veetrassi rajamine. Projekti toetuse suurus on 3088,81 eurot, omafinantseering 2391,19 eurot. Projekti elluviimise algus on 20.12.2011 ja lõpp 20.06.2012.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161