Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
»NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Tõstamaa noortevolikogu

Tõstamaa noortevolikogu on moodustatud Tõstamaa vallavolikogu juurde.

Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

Tõstamaa Noortevolikogu tegeleb Tõstamaa valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende esitamisega vallavolikogule või vallavalitsusele.  Tõstamaa Noortevolikogu vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või talle läbivaatamiseks suunatud valla elu puudutavaid küsimusi ning esitab vallavolikogule või vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud.

Tõstamaa Noortevolikogu tegevusvaldkonda kuulub noorsootöös osalemine, noorsootöö koordineerimisele kaasaaitamine, noorte huvide kaitsmine ja esindamine, parandada noorte kaasatust,  kodanikualgatuse arendamine ja omaalgatuslike projektide elluviimine.

 
Tõstamaa noortevolikogu liikmed:
 
Laura Jõe - esimees
Teele Tõnisson - aseesimees
Karen Adler - protokollija
Kaarel Kase
Triin Tugim
Kuldar Juurik
Tanel Tuulmees
Kertu Lille
Magnus Janson 
 
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee