Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
»VALITSEMINE
  Volikogu
  Osavallakeskus
  Õigusaktid
  Riigihanked
  Dokumendiregister
  Isikuandmete töötlemine
  Üldplaneering
  Teemaplaneering
  Detailplaneeringud
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Volikogu istungid 2017

 03.02.2017

Päevakorras:

1. Vallavanema info

2. Valla vapimärgi saajate valimine

3. Rammuka uuringuruumi taotluse ja eelnõu (taotlus, taotluse seletuskiri, plaan, uuringu luba ja selle andmise korraldus) kooskõlastamine, eelnõu

4. Volituste andmine korraldatud jäätmeveo korraldamiseks

5.  Audiitori määramine

6. Vallavara haldamisest

6. Valla 2017. aasta eelarve teine lugemine

7. Raske- ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord, eelnõu

 

22. märtsil 2017

Päevakorras:

1. Vallavanema infominutid

2. Seisukoha kujundamine Vabariigi Valitsuse haldusreformiga seotud ettepanekule.
Vabariigi Valitsuse ettepanek
Ühinemismääruse eelnõuseletuskirikaart 

3. Valla eelarve kolmas lugemine

4. Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine

5. Palgamäärade kinnitamine

6. Jäätmekava vastuvõtmine, kava, määruse eelnõu, määruse seletuskiri

7.  Alalise sotsiaalkomisjoni esimehe valimine

8.  Ettekanne konstaabli tegevusest

 

 5. mail 2017

Päevakorras:

1. Vallavanema info

2. Investeeringute finantseerimisest

3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra täiendamine

4. Hooldekodusse suunamise tingimused ja kord

5. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse ühinemisettepanekule

 

29. juunil 2017. a

Päevakorras:

1. Vallavanema info

2. Valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

3. SA Kihnu Väina Merepark tegevuse lõpetamine

4. Tõstamaa Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

5. Arutelu haldusreformist

 

7. juulil 2017 

1. Sundliitmise vaidlustamine, eelnõu

2. Valimisringkonna ja volikogu liikmete arvu määraminem, eelnõu

 

Tõstamaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 8. augustil algusega kell 16.00 vallamajas.

Päevakorras:

1. Riigikohtule esitatava taotluse tervikteksti kinnitamine. Otsuse eelnõu, seletuskiri

2. Arvamuse andmine Päraküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Eelnõu, Lisa 1- joonis. 

  

                 
 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161