Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

ÜHINEMISLEPINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Pärnu Linnavolikogu tegi 18. veebruari 2016 otsusega nr 11 Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Koonga, Paikuse, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori ja Tõstamaa vallavolikogule ning Sindi linnavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Are, Audru Paikuse, Sauga, Tori ja Tõstamaa vallavolikogud nõustusid ühinemisläbirääkimistega. Läbirääkimiste tulemusel koostati ühinemisleping, mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus kohaliku omavalitsuse üksus.
 
Ühinemislepingu avalik väljapanek toimub 9. september kuni 30. september 2016. a. Tõstamaa vallamajas Tõstamaa alevikus Sadama tee 2, materjalid ka käesoleval kodulehel. 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu kohta saab esitada hiljemalt 30. septembril 2016. a kirjalikult Tõstamaa Vallavolikogule aadressil Sadama tee 2, Tõstamaa alevik, 88101 Pärnu maakond või e-posti aadressile vald@tostamaa.ee.
 

Ühinemislepingu eelnõu (15.08.2016)

Ühinemislepingu lisad:
Lisa 1 - Seletuskiri
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (21.08.16)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (29.08.16)

Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015) Are vald,  Audru vald,  Paikuse vald,  Pärnu linn,  Sauga vald,  Tori vald ja Tõstamaa vald.  
Lisa 5 - Piirkondlike nõukodade moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (15.08.16)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (21.08.16)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (21.08.16) ja abitabel (15.08.16)
Lisa 8 -
Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (15.08.16

Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses
(30.08.16)

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161