Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

KIVIRANNA JA KADAJA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Teavitame, et Tõstamaa Vallavalitsus 03.03.2017 korraldusega nr 714 algatas Kiviranna ja Kadaja kinnistute detailplaneeringu.  

Detailplaneeringu eesmärk on Kastna puhkeküla arendamine. Detailplaneeringuga soovitakse planeeritavale alale ehitusõiguse määramist, krundi hoonestusala ja parkimisala piiritlemist, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramist, haljastuse ning heakorrastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramist. Planeeritava ala suurus on 5,96 ha.

 

Algatamise korraldus, planeeringuala asukoht jms info on leitav siit

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee