Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

JÄÄLEMINEKU KEELD!

Politsei- ja Piirivalveameti otsuse alusel kehtestati jäälemineku keeld Pärnu maakonnas
 
Riigipiiri seaduse § 96 lõike 2 ja Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 12.01.2015 käskkirja nr 1.1-1/7 „Piirangute kohaldamise õigust omavate politseiametnike määramine" punkti 1 alusel ning seoses jääolude halvenemisega:
 
1. Keelan alates 16.03.2017 Pärnu maakonna haldusterritooriumiga piirnevale mere jääle mineku.
2. Luban üldisest jääle mineku keelust kõrvale kalduda ainult kutselise kalapüügi kaluril kutselise kalapüügiloa alusel mõrra- ja võrgupüügil teavitades enne jääle minekut Lääne prefektuuri operatiivteabeteenistust telefonil 629 2555.
3. Pärnu politseijaoskonna juhil tagada alaline valmisolek päästetööde läbiviimiseks.
4. Kohustan Lääne prefektuuri pressiesindajat edastama käesolev otsus meediakanalite kaudu.
5. Dokumendihaldustalitusel edastada otsus Pärnu politseijaoskonna juhile, Lääne prefektuuri operatiivteabeteenistusele, Lääne prefektuuri pressiesindajale ning Pärnu Maavalitsusele.
 
Argo Tali
politseimajor
teabebüroo juht

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee