Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

LAPSE SÜNNITOETUS PÄRNU LINNAS

Alates 1. jaanuarist hakkas kehtima sünnitoetuse kord, mis reguleerib toetuse maksmist alates 2018. aastast sündivatele Pärnu linna lastele.

Sünnitoetuse suurus Pärnu linnas on 500 eurot ja seda makstakse ühele lapsevanemale kolmes osas: 300 eurot pärast lapse sündi, 100 eurot lapse aastaseks ja 100 eurot tema kaheaastaseks saamisel. Toetuse esimese osa saamiseks peab lapse seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse esitama. Teise ja kolmanda osa saamiseks täiendavat taotlust esitama ei pea.

Toetust taotlev vanem peab olema Pärnu linna elanik lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ning laps Pärnu linna elanik sünnist alates. Teist ja kolmandat osa makstakse tingimusel, et laps ja toetust taotlev vanem on Pärnu linna elanikud vastavalt lapse aastaseks ja kaheaastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga.

Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil, välja arvatud juhul, kui toetust taotleb hoolduspere vanem. Sünnitoetust on õigus saada samuti lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui varem ei ole sama lapse kohta sünnitoetust makstud. Hoolduspere vanem ei pea olema Pärnu elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu linn.

Esimene osa kantakse taotluses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

2017. aastal ja varem sündinud laste kohta makstakse sünnitoetust enne ühinemist kehtestatud kordades sätestatud tingimustel.

Täpsem info: Sünnitoetus ja taotlusvorm

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee