Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

LEADER PROJEKTIDE TAOTLUSVOOR

 

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU

19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00.

LEADER projektitoetust saavad taotleda haldusreformi eelselt PLPK tegevuspiirkonda kuulunud KOV-id (sh nende õigusjärglased) ja  vähemalt kuus kuud PLPK tegevuspiirkonnas tegutsenud MTÜ-d, SA-d, mikroettevõtjad.

PLPK LEADER tegevuspiirkond on endised Audru, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Saarde, Sauga, Tahkuranna, Tõstamaa, Varbla valla territooriumid.

Projektitaotleja peab UUE  e-pria  www.pria.ee kaudu projektitoetuse taotluse esitamisel kinni pidama taotlusvooru tähtaegadest, kellaaegadest ja esitama KÕIK nõutavad dokumendid.

Palume tutvuda PRIA kodulehel LEADER meetme ja PLPK kodulehel  www.plp.ee  menüüs > projektitaotlejale PLPK meetmetega, sh. PLPK poolt nõutavate lisadokumentidega (vt meetmelehel lg 5).

 

PLPK INFOPÄEVAD projektitoetuse taotlejatele toimuvad:

Tahku Tares (Häädemeeste, Tahkuranna piirkond) kolmapäeval, 13.02.2018 algusega kell 17.00

Kilingi-Nõmme Klubis (Saarde piirkond) teisipäeval, 14.02.2018 algusega kell 17.00

Tõstamaa rahvamajas (Tõstamaa, Varbla piirkond) esmaspäeval, 19.02.2018 algusega kell 17.00

Kihnu rahvamajas teisipäeval, 20.02.2018 algusega kell 11.00

Audru Koolis PLPK büroos (Sauga, Audru, Koonga  piirkond) teisipäeval, 20.02.2018 algusega kell 18.00

NB! Iga huviline võib valida infopäeval osalemiseks sobiva aja  ja koha. Lisaks nõustamise võimalus PLPK büroos tööpäeviti kokkuleppel.

 

Leader projektitoetust saab taotleda järgmistest PLPK meetmetest:

MEEDE 1 Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine

Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad  ettevõtjad, ettevõtjate MTÜ-d (üle 50% ettevõtjad)

Maksimaalne toetus 50 000 eurot

toetus kuni 60%, omaosalus vähemalt 40%

 

MEEDE 2 Aktiivne kogukond

Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad MTÜ-d, SA-d

Maksimaalne toetus 30 000 eurot

Toetus kuni 90% (taristul kuni 60%), omaosalus vähemalt 10 % (taristul vähemalt 40%)

 

Lisainfo tel +372 4331053 ja +372 5092261 või plpparnu@gmail.com

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee