Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

TÕHELA-ERMISTU KAITSEALA AVALIK ARUTELU 22.03

 

Tõhela-Ermistu looduskaitseala määruse eelnõu avalik arutelu toimub
Tõstamaa rahvamajas neljapäeval, 22.03.2018 kell 15.00,

kus tutvustatakse laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning eelnõu viimast seisu.

Kaitseala määrus

Kaart

Määruse seletuskiri

Teavitame, et Keskkonnaamet soovib moodustada Tõhela-Ermistu looduskaitseala. Kaitseala moodustamine toob kaasa hulganisti kitsendusi nagu näiteks:

  • Mootorpaatide keelustamine
  • Telkida ja lõket võib teha vaid õuemaal või selleks kaitseala valitseja nõusolekul ettevalmistatud kohas
  • Uusi kraave ei ole lubatu rajada
  • Keelatud on viibimine 15. veebruarist kuni 31. juulini Rammuka sihtkaitsevööndis ja 1. veebruarist kuni 31. juulini Seliste sihtkaitsevööndis
  • Ehitustegevuseks peab olema Keskkonnaameti luba
  • Keskkonnaameti luba peab olema ka paljudeks muudeks tegevusteks nagu näiteks rohkem kui 30 osalejaga rahvaüituse korraldamiseks sihtkaitsevööndis jne.

Palume kindlasti kõigil inimestel kaitseala moodustamise teemal kaasa rääkida, kes tunnevad, et kavandatud uued kitsendused piiravad nende elutegevust või liikumisvabadust!

Määruse eelnõu avalik väljapanek toimub 22.01. kuni 26.02.2018. Palume Teil esitada oma parandusettepanekud ja vastuväited moodustatava looduskaitseala kohta kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regiooni aadressil Roheline 64, Pärnu, 80010 Pärnu maakond või laane@keskkonnaamet.ee hiljemalt 26.02.2018.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee