Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR

 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

KOP INFOPÄEV on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis (Akadeemia 3).

Infopäeval tutvustatakse KOP programmi rakendamist, programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja tegevustele ning vaadatakse üle taotlusvormide täitmine. Infopäev on tasuta.

Infopäevale on vajalik registreerumine, mida saab teha 6. aprillini aadressil kop parnumaa.ee

Toetuse taotlejaks saavad olla: avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  1. kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusa ma koostöö tekkesse.
  2. elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlusi võetakse vastu alates 2. aprillist.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 2.maiks kell 16.30 aadressile kop parnumaa.ee

Taotlusvormid ja juhendid on SA Pärnumaa Arenduskeskuse kodulehel www.peak.ee/kop

Info: Daisi Sprenk, kop parnumaa.ee, tel.53455161

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 44 96 180, reg. nr. 75013256, vald tostamaa.ee