Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

HOOVE KORRASTAVATE KORTERELAMUTE TOETUS

Pärnu linnavalitsus on valmis kuni 40% ulatuses toetama korteri-, hoone- või elamuühistuid, kes soovivad sel aastal oma hoove korrastada, taotlusi selleks oodatakse kuni 15. maini.

Toetust võivad taotleda kõik Pärnu linnas ja osavaldades tegutsevad ühistud. Linn toetab mängu- või spordiväljaku rajamist või parendamist; jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamist või parendamist; hooviinventari paigaldamist või korrastamist ning rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamist või parendamist.

Toetust antakse taotlejale kuni 40% ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja kohta või 4000 eurot ühe üle 50 korteriomandiga taotleja kohta või 4000 eurot ühistaotluse korral.

Taotluse ja kuluaruande vormi leiab linna kodulehelt. Taotlusi saab esitada kuni 15. maini, kuid arvestada tuleks, et korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine ja kavandatava töö eelarve koostamine võtab aega.

Taotlusele on vaja lisada korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö tegemise kohta; ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks; vajadusel taotleja valitseda oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek; kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukohaskeemiga ja kavandatava töö kirjeldus; fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust; kavandatava töö eelarve ning vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

Toetuse andmise otsustab linnavalitsus. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse sihipärase kasutamise leping. Kavandatu tuleb ellu viia hiljemalt selle aasta 1. detsembriks ja aruanne esitada 3. detsembriks. Toetus makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.

Vaata lisaks: Hoove korrastavate korterelamute toetus

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161