Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

PÄRNU LINNA ETTEVÕTLUSTOETUSE TAOTLUSVOOR

Pärnu linnas (sh osavaldades) tegutsevad ettevõtted saavad esitada linnavalitusele taotlusi toetuse saamiseks.

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts 2019.

Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ning tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, messide külastamiseks ja nendel osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.

Toetussumma alammäär on 1000 eurot ja ülemmäär 5000 eurot taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30% projekti kogumahust. Näiteks, minimaalse toetussumma, 1000 euro puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma, 5000 euro puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.

Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt 15. aprilliks. Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.

Pärnu Linnavalitsus on ettevõtlustoetust pakkunud alates 2012. aasta sügisest.

Lisainformatsioon ning taotlusvorm


Gerli Kõiv
kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
gerli.koiv[at]parnu.ee

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161