Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

RAHVAMAJA KOHVIKURUUMIDE KASUTUSSE ANDMINE

Tõstamaa Rahvamaja kohvikuruumid

Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Tõstamaa Rahvamajas paiknevad kohvikuruumid (Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik)
- üldpindala: 50,9 m2 
- alghind: üürimäär (sisaldab kõrvalkulusid) 250 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu)
- tagatisraha: 250 eurot

» Kohvikuruumid on varustatud inventariga ja ruumid on sisustatud, inventari ja ruumide sisustusega saab tutvuda kohapeal.
» Lisatingimus: Pakkuja peab pakkumises esitama tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, kavandatavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Kasutusse andmise tingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 26.08.2019 korraldus nr 569

» Tagatisraha peab olema laekunud enne valikpakkumise tähtaega Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse
» Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnavara- ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajaks

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 20. septembril 2019 kell 14.00
Tõstamaa osavallakeskusesse (Sadama tee 2, 88101, Tõstamaa alevik,  Pärnu linn). Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „TÕSTAMAA RAHVAMAJA“ ja märge, et ümbriku avab komisjon 20.09.2019

Pakkumine peab sisaldama:
- andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
- tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.
- pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
- kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
- pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
» Pakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Kasutusse antava varaga tutvumise võimalustega ja valikpakkumise tingimustega saab tutvuda Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2, Tõstamaa alevik, Pärnu linn). Info tööpäevadel: 444 8160, 528 6850, anu.peterson[at]parnu.ee

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161