Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

TÕSTAMAA JÄÄTMEJAAMAS UUS HINNAKIRI

 

Alates 4. juulist 2019 alustas Tõstamaa jäätmejaama opereerimisega Paikre OÜ.

Hinnakiri Tõstamaa jäätmejaamas kallines seoses Pärnu linna territooriumil asuvate jäätmejaamade hinnakirjade ühtlustamisega. Tõstamaal kehtib nüüdsest sama hinnakiri, mis Paikre Sorteerimisjaamas (Raba 39, Pärnu).

Jäätmete vastuvõtu hinnakiri:

Jäätmeliik

Mõõtühik

Ühiku hind km-ga (eur)

Paber ja papp

0

Segapakend

8,33

Segapakend (muude jäätmete sisaldusega)

21,70

Ehitus-lammutusjäätmed

39,06

Suurjäätmed

41,17

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

37,20

Vanametall

0

Lehtklaas

44,64

 

Ohtlikud jäätmed ning elektri- ja elektroonikajäätmed võetakse eraisikutelt vastu tasuta,  juhul kui isik elab rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavallas), üleantav kogus ei ületa ohtlike jäätmete piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed.

Miinimumkoguseks üle andmisel loetakse 0,1 m³ olenemata kogusest.

Jäätmejaam võtab vastu vaid eelnevalt nimetatud jäätmeliike.

Jäätmejaam on avatud igal laupäeval kell 9 – 13.

Tõstamaa jäätmejaama kontaktisik on Chatlin Päästel, telefon 5835 8906.

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161