Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

LEADER PROJEKTITAOTLUSTE TAOTLUSVOOR

Pärnu Lahe Partnerluskogu 2019 II taotlusvooru Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine“ avaneb 11. novembril kl 8.00

Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste vallas ning haldusreformile eelnenud piirides Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallas mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mikroettevõtjatelt.
 

Infopäev 5. novembril 16.00–18.00

Pärnu Lahe Partnerluskogu büroos (Lihula mnt 10, Audru koolimaja)
(sissepääs Audru poolsest parklast koolimaja otsauksest, II korrusel) 

Pärnu Lahe Partnerluskogu 2019 II taotlusvooru Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine“ infopäeval tutvustatakse projektitaotluste esitamist PRIA e-teenuse keskkonnas ja meetmelehte

Infopäeval osalemisest või mitteosalemisest palume teavitada hiljemalt 02.11.2019
e-postile plpparnu[at]gmail.com või telefonidel: 509 2261, 433 1053
 

Taotluste esitamine

Taotluste vastuvõtt 11.11.2019 kella 8st kuni 15.11.2019 kella 16ni.

» Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad. 
» Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja kohaliku tegevusgrupi nõuetele.
» Esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 31.01.2020.
» Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas. 

Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2019.a. rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta on kodulehel www.plp.ee.
Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida telefonidel 4331053, 5092261 või e-postil plpparnu[at]gmail.com. 

Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.
PLPK tegevjuht
Mercedes Merimaa

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161