Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
HARIDUS
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

PÄRNU LINNA ETTEVÕTLUSTOETUSE TAOTLUSVOOR 30.03.

Pärnus (ka osavaldades) tegutsevad väikeettevõtted saavad oma konkurentsi- ja ekspordivõimekuse tõstmiseks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda.

Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ja/või tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide ning ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja neil osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.

Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialisti Argo Mättase sõnul on ettevõtlustoetuse taotlejateks enamasti mikroettevõtted, kellel on potentsiaali minna välisturgudele, aga kellel napib selle sammu realiseerimiseks käibevahendeid.
„Siis tulebki appi linnapoolne rahaline toetus,“ räägib Mättas. „Varasematel aastatel toetust saanud ettevõtjad on öelnud, et see toetus aitas neil oma tegevust tulemuslikumalt korraldada ehk võtta ette tegevusi, mis ainult omal jõul tegutsedes ei oleks olnud mõeldavad.“

Ettevõtlustoetust saavad taotleda vähemalt ühe majandusaasta tegutsenud maksuvõlgadeta väikeettevõtted, kelle peamiseks tegevuskohaks on Pärnu keskuslinn või osavallad. Ettevõtetele makstavate toetussummade alammäär on 1000 ja ülemmäär 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30 protsenti projekti kogumahust. Näiteks, minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.

Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts 2020.

Täpsem info: Pärnu linna ettevõtlustoetus


2019. aastal maksis Pärnu linn ettevõtlustoetust 11 ettevõttele. Toetust kasutati välismessidel osalemiseks, ekspertide kaasamiseks ja eksportturgudele mõeldud turundustegevusteks. Makstud toetussummad jäid 875-5000 euro vahele.Lisainformatsioon:
Argo Mättas
Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialist
444 8360, 5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161